close
有一天, 偶然發現其中一名日語班同學, 原來是認識某日遊前輩的. 再經我八卦, 推敲以及加俐略上身, 終於知道同學仔的真正身份係... (其實就好易估).

今天上課時, 各同學手執一本... 因為同學仔有份參與其中.

P1202090001-1.jpg

"點解無人幫我買... 我搵左兩日架喇... "
"你成日都唔見人... 係秘書放工時去買架... "
"我今日要上個workshop嘛... "

結果, 今天的課堂, 我就在看這書... 朗爸好.. 求其喎... pooh兄好... 行下... 嘻嘻...

P1202090003_2.jpg

P1202090004_1.jpg

我喜歡那宣傳banner, 多過現在的封面. 雖然要看的文章也看了, 不過我還是會去買一本, 以示支持.

沒有書到手, 不過也收到秘書姐姐的手信, 好かわいい呀! (其實係由於劉鄧及ellen老師, 我推介她住那裡, 很滿意呀!)
P1202090002_1.jpg


arrow
arrow
    全站熱搜

    ec2eat 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()